Mô tả danh mục:

Cần câu 4 khúc dành cho anh/chị đi câu du lịch có thể mang nên máy bay gọn gàng và có thể mang đi bất kỳ đâu. Cần câu 4 khúc nhỏ gọn có độ chịu tải cao như tất các các dòng cần 2 khúc khác.