Mô tả danh mục:

Cần câu IKADA thường được dùng nhiều khi : câu cá trên bè, câu cá trên thuyền, câu tôm nước nợ và nước ngọt.